Portal

Senet Nedir? Senet Elden ve Bankadan Nasıl Tahsil Edilir?

Senet Nedir? Senet Elden ve Bankadan Nasıl Tahsil Edilir?

Senet, iki tarafın da imzasıyla taraflardan birini diğerine belirli bir vadede ödeme yapma konusunda zorunlu kılan evraktır. Bu anlamda, senet borç gösteren bir evrak olarak da tanımlanabilir. Senet üzerinde belirtilen miktar, verilen tarihe kadar ödenmelidir. İspat belgesi olarak da nitelendirilen senet, en eski hukuk belgelerinden biri olarak bilinmektedir. Kökeni ise Roma Hukuku’na dayanmaktadır. Senet bazen çek ile karıştırılsa da ikisi de farklı şekle ve uygulama alanlarına sahiptir.

 

Senette Muhatap ve Lehtar Kimlerdir?

Bir borçluluk durumu karşısında iki kişi arasında imzalanan senet, hukuksal olarak da kıymetli evrak olarak bilinmektedir. Senette bulunan iki tarafa verilen isimler, muhatap ve lehtar şeklindedir.

Bu anlamda, senette yer alan iki tarafı aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

Muhatap: Borçlu olan taraftır. Senet bedelini ödeyecek kişidir.

Lehtar: Alacaklı olan taraftır. Senet bedelini tahsil edecek kişidir.

Senet, vadeli işlemlerde kullanılan bir belgedir. Muhatap(borçlu), ödeyecek nakit parası olmadığı için nakit ödeme yapmak yerine lehtara (alacaklı) ileride senedin vadesi dolduğunda ödeme yapmak üzere borçlanır. Bir diğer anlamda, A kişisinin satacak malı vardır, B kişisinin de bu mala ihtiyacı vardır ancak ödeyecek nakit parası yoktur. A kişisi malı B’ye satar ve karşılığında senet alır.

 

Senedin Özellikleri Nelerdir?

Senedin kıymetli evraklar arasında yerini alması, belirli şekil ve düzeni de beraberinde getirmiştir. Yani senetlerin kendilerine göre bazı özellikleri vardır. Bu özellikler dikkate alınmadan düzenlemeler yapılırsa senet geçersiz sayılır. Bu anlamda, senet düzenleyecek veya alacaklı olarak geçecek kişiler dikkatli olmalıdırlar.

Senetlerin özellikleri şunlardır:

l Bir alacaklılık hakkı içerir. Senet kimin adına düzenlenmişse o kişinin düzenleyen açısından hakkı mevcuttur.

l Senet uluslararası düzeydedir. Yani, senet kullanımı global olarak da mümkündür.

l Bir borç ilişkisinin belgesidir. Senet incelendiğinde de bir borç ilişkisinin olduğu görülür. Bunun nedeni ise senedin olması için gereken iki taraftır. Kısacası, alacaklı ve borçlu olan taraflar olduğu için ortada bir borç ilişkisi vardır.

l İmzaların ve beyanların bağımsızlığını içerir. Senetlerde önemli olan bir diğer durum imzalar ve beyanlardır. İkisinin de bağımsız olması, senedin en önemli özelliklerindendir.

l Ödeme yapılması için senedin ibrazı zorunludur.

l Gerekli şekil ve şartları karşılamalıdır. Bu nedenle, senet şekil ve şartlara uygun nitelikte hazırlanmalıdır.

l Emre yazılı senet niteliğindedir.

l Senet üzerinde kefil sıfatı ile imzası bulunan kişiler, senet üzerinde belirtilen tüm şartların sorumluluğunu üstlenmektedir. Yani senet üzerinde bulunan tüm koşullardan tam bir şekilde sorumludur. Bu anlamda, kefil sıfatı ile imzalamış olan kişiler de borçlu konumundadırlar.

Senet, muhatap ve lehtarın herhangi bir sorunla karşılaşmaması açısından bu bilgiler ışığında doldurulmalıdır.

 

Senet Nasıl Doldurulur?

Senet, birçok insanın hayatını kolaylaştırırken birçok insana da yanlış kullanılması halinde büyük sorunlar yaşatmaktadır. Bu anlamda, senet düzenlenirken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Senet nasıl doldurulur? sorusuna geçmeden önce senedin düzenlenme aşamasında bazı adımlar takip edilmelidir.

Senetlerde bulunması gereken şartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  •  Senet içeriğinde ‘poliçe’ kelimesi ve eğer senet başka bir dilde yazılmışsa poliçe kelimesinin o dilde karşılığı kullanılmalıdır.
  •  Senet bedelinin ödenmesi için kayıtsız şartsız havale zorunludur.
  •  Borçlu ve alacaklı bilgilerinin senette istenildiği gibi yazılması gerekir.
  •  Ödeme yeri, düzenlenme tarihi ve vade gibi alanlar mutlaka doldurulmalıdır.
  •  Düzenleyenlerin imzası atılmalıdır.

Senet doldurma işlemi, ilk olarak senedin üzerinde yer alan vade, ödenecek tutar ve ödeme tarihi kısımlarını doldurmak ile başlar. İkinci adım olarak, senedin üzerinde bulunan noktalı boş alanlar, düzenleyenlerin şahsi bilgileri doğrultusunda doldurulur. Son adımda ise senedin sol alt tarafında yer alan muhatap yani ödeyecek olan şahsa ait bilgiler doldurulmalıdır. İsim ve soy isim bilgilerinin yanı sıra, senedin sağ alt köşesinde bulunan imza alanına da imzaların atılması ile birlikte senet doldurma işlemi tamamlanır.

 

Senet Elden ve Bankadan Nasıl Tahsil Edilir?

Alacaklı kişinin senedi tahsil etmesi için iki seçenek bulunmaktadır; elden ve banka aracılığıyla. Elden tahsil seçeneğinde ödeme zamanı geldiğinde lehtar (alacaklı), muhataba (borçlu) başvurur ve tutarı tahsil ederek senedi verir. Diğer seçenek olan banka tahsilinde ise lehtar (alacaklı) ödeme zamanı gelmeden bir bankaya gider ve senedi iskonto ettirerek borcu tahsil eder. Borç vadesi bittiğinde de muhatap (borçlu) borcunu belirtilen bankaya öder. Senedin iskonto ettirilmesi muhatap açısından bir kazanç veya kayıp durumu yaratmaz. Ancak lehtar ve banka bu hususta kazançlı çıkar. Lehtar vadeden önce tahsilat yapar, banka ise senet üzerinden bir miktar iskonto keserek kar elde eder.

Banka aracılığı ile tahsil seçeneğinde, lehtar (alacaklı), muhatabın (borçlu) adres bilgisinde tahsil vereceği bankanın adres bilgisi mevcut ise senedi en az 15 gün veya daha erken tahsile vermelidir. Tahsilin verildiği bankanın borçlunun adresinde şubesi yok ise senet, muhabir banka olan Ziraat Bankası aracılığı ile tahsile gider ve en az 1 ay öncesinde tahsile verilmesi gerekir.

 

Senet Protesto Etmek Ne Demektir?

Banka aracılığıyla tahsile verilen senedin ödenmeme ihtimaline karşılık lehtar (alacaklı), senedi protestolu olarak tahsile verebilmektedir. Eğer borçlu borcunu ödemez ise borçluya noter aracılığıyla ödeme protestosu çekilmektedir. Protesto uyarı niteliğinde bir yazı olarak bilinir. Senedin ödeme gününden itibaren iki iş günü içerisinde ödenmemesi durumunda protesto uygulanır. Bankalar, borçluya gönderdikleri ihbarname sonrasında senetleri kasasında muhafaza eder. Senet, vadesi geçen 2. İş gününde, noter mesai saati bitiminde protesto edilir. Bu anlamda, noter, gerekli evrakları düzenler ve bankaya teslim eder.

 

Senedin Vadesi Kaç Gündür ve Vadesinde Ödenmeyen Senet İçin Ne Yapılmalıdır?

Senet vadesi, senedi düzenleyen kişiler yani muhatap (borçlu) ve lehtar (alacaklı) tarafından belirlenmektedir. Belirlenen vade süresi, senet üzerinde belirtilen kurallara uygun şekilde gösterilir. Bunun nedeni, senet düzenlemelerinde yapılan yanlışların senedi geçersiz kılmasıdır. Bununla birlikte, senetlerin geçerlilik süresi de bulunmaktadır. İmzalanan bir senet, kanunlara göre 3 yıl geçerlilik süresine sahiptir. 3 yıl içerisinde senette bulunan tüm şartlar geçerlidir. Ancak eğer 3 yıl aşılırsa senet geçerliliğini kaybetmiş olur. Bu nedenle, 3 yıl içerisinde senetler iyi bir biçimde işlenmeli ve takip edilmelidir.

Bir diğer husus ise senedin ödenmemesi durumunda yapılacaklardır. Vadesi geçen senet ödenmiyorsa bu durumda lehtar (alacaklı), banka aracılığı ile protesto çekmektedir. Bu anlamda, muhatap (borçlu) bankalarla sorun yaşamamak adına borcunu ödeyecektir. Çünkü borcunu geciktirmesi veya ödememesi durumunda borçlunun kredi notu düşer ve bankalardan kredi çekmesi de zorlaşır.

Protesto çekildiği halde yine bir sonuç alınamıyorsa ikinci aşamada avukatlar devreye girer. Avukatlar, icra kanalı aracılığıyla borcu tahsil etmek için İcra Müdürlüğü’ne yasal takip açarlar. Muhatabın (borçlu) borcunu yine ödememesi durumunda lehtar (alacaklı), hacze kabil gayrimenkul veya taşıt üzerinde tedbir uygulaması talebinde bulunur. Bir diğer anlamda, senet bedelinin tahsil edilmesi için icra takibi başlatılır.

 

Senedini Ödemeyen Borçlu İçin Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

Yapılan senedin ardından senet bedelinin belirlenen süre içerisinde ödenmesi zorunludur. Ancak borcun zamanında ödenmemesi lehtarın (alacaklı) yasal yollara başvurmasına neden olur. Yukarıda da belirtildiği gibi alacaklının senet bedelini tahsil edemediği durumlarda avukat yolu ile senedi yasal işleme sokma hakkı bulunmaktadır. Tüm bu süreçte avukat ücreti de borçluya yansıtılmaktadır.

Avukat ve borçlunun da görüşmeleri herhangi bir anlaşmayla sonuçlanmaz ise bu durumda icra takibi sürecine girilir. İcra takibinin başlaması ile birlikte muhataba (borçlu) bilgilendirme belgesi gönderilir. Muhatabın ise bilgilendirme belgesini aldıktan sonraki 5 gün içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. 10 iş günü içerisinde ise senette belirtilen borcu ödemesi zorunludur.

Muhatap (borçlu), icra sürecinde de borcunu ödemezse hakkında cezai işlem başlatılır. Cezai işlem ise hapisle sonuçlanabilir. Ancak borçlu olan kişi bu süreçte borcunu ödeyeceğini belirtirse adli para veya hapis cezası söz konusu olmaz. Bunun yerine, İcra Dairesi’nde muhatapla ilgili bir takip süreci başlatılır. Borçluya ait olan senetler incelendikten sonra senetlerin ödenmesi için haciz prosedürü işleme konur. Haciz işlemi, senet borçlarında uygulanan en son yasal adımdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ