Portal

Birikimli Hayat ve Şahıs Sigorta Primlerinin Vergi Matrahı Üzerindeki İndirim Oranları

Birikimli Hayat ve Şahıs Sigorta Primlerinin Vergi Matrahı Üzerindeki İndirim Oranları

Ücretli Çalışanlar için Vergi İndirimi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3. maddesine göre ücretli çalışan iseniz; kendinizin, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’sini; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamını vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Bu indirime konu olacak prim tutarının belirlenmesinde, işvereninizin size hizmetiniz karşılığında ödediği aylık maaş, prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı baz alınıyor.

 

Vergi indiriminden faydalanmak için primlerinizin aylık brüt ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmaması gerekiyor.

 

Aylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim yapılıyor.

İşvereniniz tarafından sizin adınıza Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı payları, hayat veya sağlık sigortası primleri varsa indirim konusu yapılabilecek prim hesabında beraber dikkate alınmalıdır.

Örnek

 Aylık Brüt Ücret  5.000 TL
 Ödenen Risk Hayat Sigorta Primi (Aylık)  200 TL
 Ödenen Birikimli Hayat Sigorta Primi (Aylık)  200 TL
 Aylık Ücretin % 15’i  750 TL

 

Ödenen Aylık Sigorta Primi 400 TL, Yıllık Brüt Asgari Ücret’ten ve Aylık Ücretin 15’inden düşük olduğu için ödenen Risk Hayat Sigortası priminin tamamı, Birikim Hayat Sigortası priminin ise % 50′ si vergi indirimine konu olmaktadır.

 Aylık Brüt Ücret  5.000 TL
 Vergi Matrahından İndirilebilecek Maksimum Prim Tutarı (Brüt Ücret x %15)  750 TL
 Yıllık Limit  Yıllık Brüt Asgari Ücret
 İndirim Konusu Yapılabilecek Risk Hayat Sigortası Primi (Ödenen Primin %100’ü)  200 TL
 İndirim Konusu Yapılabilecek Birikimli Hayat Sigortası Primi (Ödenen Primin %50’si) = 100 TL
 İndirim Konusu Yapılabilecek Toplam Hayat Sigortası Primi  200 + 100 = 300 TL
 Gelir Vergisi Oranı (*)  % 15
 Vergi Avantajı  300 TL * %15 = 45 TL

Serbest Meslek Sahipleri için Vergi İndirimi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1. maddesine göre serbest meslek sahibi iseniz; kendinizin, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’sini; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamını vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Vergi indiriminden faydalanmak için ödediğiniz primlerin tamamı yıllık beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmaması gerekiyor.

Eşinizin ve çocuklarınızın ayrı beyanname vermeleri halinde, onlar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indiriliyor.

 

VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Vergi indiriminden faydalanmak için tahsilat makbuzlarınızı, ücretli çalışansanız çalıştığınız şirketin ilgili departmanına ilgili ayda iletmeniz, beyana tabi gelir mükellefiyseniz muhasebecinize ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz yeterlidir.

 

Geri Ödemelerde Vergi Uygulaması

07/10/2001 tarihinden sonra akdedilmiş Birikimli Hayat Sigortaları’nda yapılacak geri ödemelerde uygulanacak vergi stopaj oranları, Maliye Bakanlığı 23/10/2012 tarihli GVK-85 sayılı sirkülerince belirtilmiştir. Zorunlu vergi stopaj oranlarına dair kanun ve yönetmelikler şöyle diyor:

 

29/08/2012 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli olmak üzere Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;

 

  1. On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen gelir tutarları üzerinden %15,
  2. On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tas ye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen gelir tutarları üzerinden %10 uygulanacaktır.

 

07/10/2001 tarihi öncesi akdedilmiş Hayat Sigorta Poliçeleri’nde yapılacak geri ödemeler, o dönemde geçerli olan Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine tabidir. Bunun yanı sıra, tek primli Yıllık Gelir Sigortaları’nda yapılacak Yıllık Gelir Ödemeleri, vergiden muaf tutuluyor.

 

Stopajın birikim primleri üzerinden değil kar payı tutarları üzerinden yapıldığı geri ödeme uygulamasında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. Maddesi’nin 1.Fıkrası’nın (1) numaralı bendinin (a) alt bendine göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve stopaja tabi tutulan gelirlerin tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmiyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ